HMS Veiledning
Sikkerhet i Høysetet

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

Når en arbeider med, eller oppholder seg rundt maskiner, er det altid en risiko for skader. Derfor er det viktig å tenke på HMS. Ikke bare for en selv men for andre og omgivelsene rundt. Det er den enkeltes ansvar å minimere risikoen for skader gjennom aktsom bruk, å overholde sikkerhetsavstander, og bruke tilgjengelig verneutstyr.

Ved tunge løft av vibroplate, betongglatter og annet tungt utstyr, bør en være to stk som løfter. Utstyret er tungt og det er ikke anbefalt å løfte alene. Ved bruk av slike maskiner bør en altid ha hansker, vernesko/støvler og hørselvern.

Ved leie og bruk av minilaster og minigraver gjelder det samme. Både når en bruker maskinene og når en bytter redskap. Skuffene er tunge og kan gjøre skade på personer. Her er det også viktig å være orientert på sine omgivelser og andres sikkerhet. Det er lett å være fokusert på det man jobber med, og miste oversikten over området rundt. Sørg for å holde særlig barn unna, og at andre ikke nærmer seg maskinen uten å ha kontakt med fører. 

Maskinene er små og kan derfor tippe hvis en ikke bruker dem riktig. Minigraverne er ikke laget for et veldig ujevnt og skrånende terreng. Er du i tvil så få en befaring av oss på området maskinene skal kjøres. Opplæring vil bli gitt. Husk sikkerhetsbelte. Maskinene har sikkerhetsbur /-bøyle, og det er bedre å bli sittende fast inne i det, enn å bli kastet ut og få det over seg.

Maskinene skal altid leveres tilbake med full tank. Her er det viktig at miljøaspektet ivaretas. Når en tanker maskinene skal det ikke overtankes slik at maskinene blir tilgriset av drivstoff. Skjer dette, skal drivstoff raskt tørkes opp og filler/papir skal deponeres til godkjent mottak. Skulle det bli lekasje på noen av maskinenes hydraulikkanlegg, stoppes maskinene umiddelbart og olje samles opp umiddelbart for å skåne miljøet. Ring din utleier og gi beskjed. Vi vil komme å utbedre feil så raskt det lar seg gjøre.

 

Her er en samling videoer som viser hvor fort ting kan gå feil, og hvodan man IKKE skal bruke minigraver:

YOUTUBE